CV-eksempel lærer: Skriveguide og nyttige tips

Det er ingen hemmelighed, at der er mangel på lærere og skoleledere. Det betyder dog ikke, at du ikke skal bruge tid på at lave et godt CV. Dit CV som lærer skal stadig skille sig ud, hvis du vil have en chance for at få dit drømmejob. Derfor deler vi i denne blog et eksempel på et lærer-CV og giver nyttige tips og råd til hvert afsnit, som du kan implementere med det samme.

Lav dit CV nu
CV-eksempler Lærer

Eksempel på lærer-CV

En lærers vigtigste opgave er at formidle viden og færdigheder til eleverne. Du tilrettelægger også undervisningen, så skolens (og klassens) udviklingsmål opfyldes. Som lærer har du mange forskellige opgaver og ansvarsområder. Disse omfatter:

 • Forberedelse af lektioner
 • At give og supervisere undervisning til studerende
 • Coaching af de studerende
 • Møder med dine kolleger og skolelederen
 • Forældresamtaler
 • Organisering af skoleaktiviteter (skolefester og studieture)

Så disse skal helt sikkert afspejles i dit undervisnings-CV. Vis, hvordan du har håndteret disse opgaver i tidligere stillinger og vis, at du har de nødvendige kompetencer.

Hvordan laver man et lærer-CV?

Når du laver et CV til undervisning, er det vigtigt at fremhæve visse aspekter i dit CV. Nedenfor viser vi, hvad du skal nævne i hvert afsnit for at imponere arbejdsgiverne.

1. Kontaktoplysninger

Ethvert CV starter med at angive kontaktoplysninger. Det vigtigste her er, at dit telefonnummer og din e-mailadresse er korrekt angivet. De vil blive brugt til at invitere dig til en jobsamtale, hvis du accepteres.

Brug altid en professionel e-mailadresse, f.eks. [email protected]. Brug heller aldrig din nuværende arbejdsgivers e-mailadresse.

Derudover er det særligt vigtigt for et CV inden for uddannelse at inkludere din adresse eller bopæl. Det er ekstremt vigtigt, at du kommer til tiden hver dag, når du skal stå foran en klasse. Derfor foretrækkes lærere, der bor i nærheden.

Du kan også tilføje din LinkedIn-profil, hvis det er relevant.

Endelig er det vigtigt, at du som lærer har en professionel fremtoning. Inkluder derfor et godt CV-foto.

Navn: Mads Nielsen

Funktion: Lærer

Adresse: Bredgade 45, 1260 København

Telefon: +45 32 68 74 56

E-mail: [email protected]

Fødselsdato: 23. februar 1988

LinkedIn: /in/madsnielsen

2. Profil til dit CV inden for uddannelse

Sammen med dine kontaktoplysninger står profilen ofte øverst i dit CV. Det gør den til en af de vigtigste dele, da din profil dermed er den første del, der bliver læst.

Man giver kun et godt førstehåndsindtryk én gang. Derfor skal du sørge for, at din professionalisme som lærer afspejles meget tydeligt i profilen. Det vil gøre læseren interesseret i resten af dit CV.

I din profil er det okay at vise noget af din personlighed. Hvem er du som person og som professionel? Det handler om at fortælle mere om dig selv, og hvad du kan bidrage med.

Jeg er en dedikeret lærer med en passion for at undervise og en dokumenteret evne til at forklare komplekse koncepter på en klar og tydelig måde. Med mine stærke pædagogiske og undervisningsmæssige færdigheder, formår jeg altid at få det bedste ud af mine elever. Min tilgang har ført til forbedrede læringsresultater og øget elevtilfredsheden. Derudover bringer jeg altid en sund humor ind i klasseværelset. Jeg nyder at bidrage til skolens vision og pædagogiske udvikling.

3. Lærernes erhvervserfaring

Din erhvervserfaring er den vigtigste indikator for at afgøre, om du er egnet til den pågældende lærerstilling.

Det er også vigtigt at skrive noget om de resultater, du har opnået ud over dine opgaver. Sørg for at udtrykke disse resultater i konkrete tal og figurer. Det gør det klart, hvad din indflydelse har af påvirkning på udviklingen:

 • Udviklede du lektionsplaner, der øgede den gennemsnitlige score med X%?
 • Var du særlig opmærksom på børn fra forskellige sociale baggrunde, som begyndte at få bedre karakterer som følge heraf?
 • Skabte du stimulerende læringsmiljøer, der forbedrede de studerendes tilfredshed?

Det er fantastiske resultater, som du kan skrive på dit CV.

Lærer, Egmont
august 2018 - Nu

 • Forberedte de daglige undervisningsaktiviteter til dagen.
 • Underviste en klasse med over 30 studerende og vejledte dem i deres personlige udvikling.
 • Anvendt forskellige didaktiske arbejdsmetoder, der matcher skolens og de studerendes lærings- og uddannelsesmål.
 • Udviklede og implementerede et nyt undervisningsprogram, som resulterede i testresultater, der viste en forbedring på 10 % over en toårig periode.

Lærer, Pilehaves Coal
juni 2015 - april 2018

 • Skabte en sikker pædagogik, hvor alle elever føler sig trygge og værdsatte.
 • Overvåget orden i klasser med mere end 25 studerende.
 • Opmuntrede og udviklede sociale færdigheder hos elever fra forskellige sociokulturelle baggrunde og elever med handicap.

Lærer, Enghavegård Skole
januar 2013 - marts 2015

På grund af en kollegas pludselige fravær var jeg vikar på Enghavegård Skole. I den forbindelse tilpassede jeg skolens læseplan, så jeg kunne genoptage undervisningen så godt som muligt. Dermed stod jeg også for:

 • Samtaler med forældre på forældreaftener.
 • Under hensyntagen til den enkelte elevs eller hele gruppens uddannelsesmæssige behov.
 • Forskellige aktiviteter organiseret og planlagt.
Nederst i denne artikel fortæller vi, hvad du bedst kan gøre, hvis du har mindre eller ingen relevant erhvervserfaring som lærer.

4. Uddannelse og kurser

For at arbejde som lærer i Danmark skal du have en særlig uddannelse. For eksempel tager du grundskolelæreruddannelsen, kendt som 'Bachelor i Læreruddannelsen', på et af de mange læreruniversiteter. Hvis du vil arbejde som lærer på en ungdomsuddannelse, skal du have en kandidatgrad inden for et bestemt uddannelsesområde fra et universitet. Nævn de(n) specifikke uddannelse(r), du har gennemført. Skriv din højeste uddannelse øverst.

Hvis du har taget relevante kurser ud over din uddannelse, kan du selvfølgelig også nævne dem. Relevante kurser til et CV som lærer kunne være:

 • Motivering/coaching af elever
 • Førstehjælpskursus
 • Håndtering af (højt) begavede børn
 • Effektiv undervisning og didaktik
 • Ledelse i klasseværelset
 • Lederskab inden for uddannelse

Så længe kurset er relevant for dig som underviser, kan du skrive det på dit CV.

Uddannelse

Bachelor i Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC, København
september 2010 - juni 2014

Kurser

Begavede børn i skolen - 2016

5. Praktikophold

Vores eksempel på et lærer-CV omfatter ikke praktikophold, men hvis du endnu ikke har så meget relevant erhvervserfaring, er det bestemt en god idé at tilføje dette til dit CV. Når alt kommer til alt, er dit praktikophold faktisk relevant arbejdserfaring. Så sørg for at medtage, hvad du lærte og gjorde i løbet af din praktik, og hvilke færdigheder du udviklede.

6. CV for færdighedslærer

Skriv dine vigtigste kompetencer i en separat overskrift på dit CV: "Kompetencer".

Der er en række færdigheder og kompetencer, som er særligt vigtige som lærer.

Her kan du tænke på:

 • Gode kommunikationsevner
 • Didaktisk stærk
 • Stress-resistent
 • Patient
 • Udvikling af lektionsplaner og undervisningsmateriale
 • Pædagogiske færdigheder
 • Ledelse i klasseværelset
 • Konflikthåndtering
 • Organisatoriske færdigheder
 • Lederskab
 • Løsningsorienteret
 • At give og modtage feedback

Sørg for, at du kun nævner færdigheder i dit CV, som du rent faktisk besidder.

Resten af dit CV (arbejdserfaring, uddannelse) skal vise, at du rent faktisk besidder disse færdigheder.

7. Tilføj yderligere komponenter, der er relevante

Med disse 'obligatoriske'-dele har du allerede et stærkt CV. Men du kan også tilføje yderligere afsnit. Her kan du tænke på:

 • Sprog
 • Hobbyer og interesser
 • Frivillig
 • Projekter
 • Priser eller anerkendelser

Husk, at det ultimative mål er at præsentere dig selv som den bedst mulige kandidat til jobbet. Så tilføj gerne elementer, der viser din autenticitet, egnethed og dedikation som lærer. Gør dit CV til en ægte afspejling af, hvem du er som underviser.

3 ekstra tips til at lave et lærer-CV

1. Skil dig ud med layoutet af dit lærer-CV

Det siger måske sig selv, at du som lærer skal være punktlig og præcis. Det bør også afspejles i layoutet af dit CV.

Ofte har skolerne ikke erfarne rekrutteringsmedarbejdere til at håndtere dit CV. Derfor er designet og skabelonen af dit CV endnu vigtigere end normalt.

Et godt udformet CV, hvor farverne er brugt diskret, med et godt layout og en klar adskillelse af de forskellige afsnit, kan give dig en fordel i forhold til dine konkurrenter.

2. Specificér dit CV til den ledige stilling

En af de mest almindelige CV-fejl, som jobansøgere begår, er at lave ét CV til hver jobansøgning. Det er ofte meget mere effektivt at få en god start først og derefter skræddersy dit CV til de ønsker og behov, der er i jobopslaget. Det sikrer, at dit CV er helt på linje med det, der forventes af ansøgerne.

3. Vær opmærksom på korrekt stavning og grammatik

Grammatik- og stavefejl opfattes negativt af 80% af de rekrutteringsansvarlige.

Især som underviser er det derfor meget vigtigt, at du tager et ekstra kig på stavning og grammatik i dit eget CV. Du har trods alt ikke råd til den slags fejl. Få eventuelt en anden til at læse korrektur på dit CV. Det kan aldrig skade.

Oprettelse af lærer-CV uden erhvervserfaring

Har du endnu ikke så meget arbejdserfaring inden for lærer-feltet, eller er du nyuddannet? I så fald anbefaler vi altid, at du starter med din uddannelse efter dit profilafsnit. Så du sætter din uddannelse over din arbejdserfaring. Det lægger lidt mere vægt på dit afsnit om din uddannelse.

Derudover anbefaler vi også altid at gå lidt dybere ind i din uddannelse.

 • Hvad har du lært?
 • Hvilke projekter har du lavet?
 • Hvad var dit eksamensemne?

Endelig er det klogt at nævne dit praktikophold i en separat overskrift på dit CV og igen give en god beskrivelse af, hvad du lærte og gjorde.

CV uden erfaring
Hvordan laver man et CV uden erhvervserfaring? Et overbevisende CV med lidt erhvervserfaring i 10 trin.
Læs artikel

Konklusion

I denne artikel har vi vist et eksempel på et godt lærer-CV. Ved at fremhæve de rigtige erfaringer og færdigheder, kan du imponere arbejdsgiverne. Det er dog vigtigt, at dit CV 'matcher' det job, du søger.

Lav et perfekt CV i 3 trin

Overgå dine konkurrenter med et perfekt CV. Få tips fra rigtige karriereeksperter, og øg dine chancer for at få et job.

author avatar
Skrevet af
Ronald Sterk
Som ekspert inden for arbejdsmarkedskommunikation og HR har Ronald Sterk et bredt kendskab til rekruttering og jobsøgning. Hans evner til at skrive jobopslag, kombineret med hans erfaring med at skabe overbevisende CV'er og ansøgninger, gør ham til en værdifuld ressource for alle, der ønsker at skille sig ud på jobmarkedet. Hans forståelse af, hvad virksomheder leder efter i kandidater, og hans evne til at fremhæve ansøgeres unikke kvaliteter gør ham til en fremragende ressource for en succesfuld jobsøgning.